Belangrijkste Google Ads begrippen

De belangrijkste Google Ads begrippen

Binnen Google Ads zijn er enorm veel begrippen. De belangrijkste Google Ads begrippen heb ik hier kort uitgelegd. 

Mocht je iets missen, of vragen hebben over een bepaald begrip: laat het mij weten via een mail!

 

Begrippenlijst

A

Advertentiegroep: Een advertentiegroep is een verzameling van gerelateerde advertenties en zoekwoorden binnen een campagne. Het helpt bij het organiseren van je advertenties en maakt het mogelijk om specifieke instellingen toe te passen op een groep advertenties.

Advertentiebeoordeling: Een indicator van de prestaties van je advertenties op basis van de relevantie en de ervaring voor gebruikers. Google beoordeelt je advertenties en geeft ze een beoordeling op basis van verschillende factoren.

Advertentie-extensies: Extra informatie-elementen die aan je advertenties kunnen worden toegevoegd, zoals sitelinks, callextensies en locatie-extensies. Ze vergroten de zichtbaarheid en relevantie van je advertenties.

B

Biedstrategieën: Geautomatiseerde biedopties die je kunt instellen om te bepalen hoe je wilt dat je advertenties worden geoptimaliseerd en weergegeven. Je kunt biedstrategieën kiezen op basis van je doelen, zoals doel-CPA, doel-ROAS of handmatig bieden.

C

Campagne: De basisstructuur van je advertentieaccount. Een campagne vertegenwoordigt een reeks advertentiegroepen, instellingen en budgetten die gericht zijn op een specifiek doel, zoals het promoten van een product of het vergroten van merkbekendheid.

Conversies: Een conversie treedt op wanneer een gebruiker een gewenste actie onderneemt nadat hij op je advertentie heeft geklikt, zoals een aankoop, een aanmelding of het invullen van een formulier. Het bijhouden van conversies is belangrijk om de effectiviteit van je advertenties te meten.

Conversiewaarde / kosten: Hoeveel euro’s haal je binnen per euro die je uitgeeft aan advertenties.

CTR (Click-Through Rate): Het percentage mensen dat op je advertentie heeft geklikt na het zien ervan. Het wordt berekend door het aantal klikken op de advertentie te delen door het aantal vertoningen. Een hogere CTR geeft aan dat je advertentie relevant is en aanspreekt.

D

Doel-CPA (Doelkosten per acquisitie): Een biedstrategie waarbij je een specifieke CPA instelt die je wilt bereiken. Google Ads optimaliseert je biedingen om dit doel te behalen, waarbij het streeft naar het verkrijgen van conversies tegen of onder de door jou ingestelde CPA.

Doel-ROAS (Doelrendement op advertentie-uitgaven): Een biedstrategie waarbij je een specifiek ROAS-percentage (Return on Ad Spend) instelt dat je wilt behalen. Google Ads optimaliseert je biedingen om dit doel te behalen, waarbij het streeft naar het maximaliseren van de opbrengst ten opzichte van de advertentie-uitgaven.

Displaynetwerk: Een uitgebreid netwerk van websites, blogs en apps die advertenties van Google kunnen weergeven. Dit biedt de mogelijkheid om visuele en op afbeeldingen gebaseerde advertenties weer te geven aan een breder publiek.

Dynamische zoekadvertenties: Advertenties waarbij de content automatisch wordt gegenereerd op basis van de inhoud van je website en de zoekopdrachten van gebruikers. Het helpt bij het bereiken van relevante zoekopdrachten die mogelijk niet expliciet zijn opgenomen in je zoekwoordenlijst.

G

Geblokkeerde zoekwoorden: Specifieke zoekwoorden die je uitsluit van je advertentieweergave om ervoor te zorgen dat je advertenties niet worden weergegeven bij irrelevante zoekopdrachten. Dit helpt om je advertenties te richten op relevante gebruikers.

Geografische targeting: Het richten van je advertenties op specifieke geografische locaties, zoals landen, regio’s of steden. Dit zorgt ervoor dat je advertenties worden weergegeven aan gebruikers in de gewenste geografische gebieden.

I

In-marketdoelgroepen: Groepen gebruikers die aantoonbaar interesse hebben getoond in specifieke producten of services, waardoor je je advertenties specifiek op deze doelgroepen kunt richten. Het stelt je in staat om je advertenties te tonen aan mensen die waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in wat je aanbiedt.

K

Kosten per conversie: Hoeveel je betaald aan advertentiekosten per conversie die je binnenhaalt.

Kosten per klik (CPC): Het bedrag dat je betaalt telkens wanneer iemand op je advertentie klikt. De CPC wordt bepaald door verschillende factoren, waaronder de concurrentie en de kwaliteit van je advertentie.

Kwaliteitsscore: Een beoordeling van de kwaliteit en relevantie van je zoekwoorden en advertenties. Het wordt gebruikt om te bepalen op welke positie je advertenties worden weergegeven en hoeveel je moet betalen voor klikken. Een hogere kwaliteitsscore kan resulteren in betere advertentieposities en lagere kosten per klik.

Kwaliteitsscore voor bestemmingspagina: Een beoordeling van de relevantie en gebruiksvriendelijkheid van de bestemmingspagina die is gekoppeld aan je advertenties. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je bestemmingspagina’s relevant zijn voor je advertenties om een goede kwaliteitsscore te behalen.

R

Remarketing: Een strategie waarbij je je advertenties richt op mensen die eerder interactie hebben gehad met je website, app of andere content. Het stelt je in staat om opnieuw contact te leggen met potentiële klanten en hen te converteren.

Z

Zoeknetwerk: Het zoeknetwerk bestaat uit de zoekresultatenpagina’s van Google, waar je advertenties kunnen worden weergegeven wanneer gebruikers relevante zoekopdrachten invoeren. Dit is de meest voorkomende advertentieplaatsing binnen Google Ads.

Zoekpartners: Websites en apps die deel uitmaken van het Google-zoeknetwerk en advertenties van Google kunnen weergeven op hun platforms. Door het bereik uit te breiden naar zoekpartners, kunnen je advertenties een groter publiek bereiken.

Zoekwoordovereenkomst: Een instelling die bepaalt hoe strikt je wilt dat Google je advertenties koppelt aan zoekopdrachten. De opties omvatten breed (brede overeenkomst), woordgroep (woordgroepovereenkomst), exact (exacte overeenkomst) en uitsluitingszoekwoorden (zoekwoorden die je wilt uitsluiten).

Zoekwoordplanner: Een hulpprogramma binnen Google Ads waarmee je nieuwe zoekwoorden kunt ontdekken en schattingen kunt krijgen voor zoekvolume en concurrentie. Het helpt bij het vinden van relevante zoekwoorden voor je advertentiecampagnes.

Zichtbare vertoningen: Het aantal keren dat je advertenties daadwerkelijk zijn weergegeven op het scherm van een gebruiker. Het meet de zichtbaarheid van je advertenties en kan je inzicht geven in de effectiviteit van je campagnes.

Zoekwoorden: Specifieke termen of zinnen die je kiest om je advertenties te koppelen aan relevante zoekopdrachten van gebruikers. Ze spelen een belangrijke rol bij het bepalen wanneer je advertenties worden weergegeven.